Nurova / Çevre Politikamız
Doğanın Kalbinden Sofranıza

 

Çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak eğitimler verir.


Sorumluluklarını dikkate almaları ve yerine getirmeleri için onları teşvik eder.


Ekolojik çevrenin korunmasına azami dikkat edilir.


Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen süreçleri, hammaddeyi ve ürünleri tercih eder. Gelişen en son teknolojiyi kullanarak elektrik, yakıt ve su gibi kaynakları israf etmeden verimli bir şekilde kullanır.


Çevre yönetimi hakkında yürürlükteki uymakla yükümlü olduğumuz yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hareket ederek standartlara uygun bir çevre yönetim sistemi kurma ve kuruluşumuza uygun olarak geliştirme yolunda ilerlemektedir.